HET DIGITAAL STATEJOURNAAL
> eelsmaSint 2003
 


1
9
9
9
Kijk, zo wachtten we op Sint in 1999. Toen was die domme Piet de weg kwijtgeraakt en moesten we ons een droge keel zingen.

Weet je nog?
 

2
0
0
0
Hier waren bijna alle kinderen uit de straat in 2000 aan het zingen. En omdat we zo mooi konden zingen, bleven Sint en Piet wat langer.

Weet je nog?
 

2
0
0
1
De keer daarop begon hij met pakjes, en moesten we allemaal gekke dansjes doen. En hadden alle pappa's en mama's hun foto's gemaild naar het StateJournaal!

Weet je nog?
 

2
0
0
2
Deze avond vertikte Sinterklaas het om op zijn stoel te gaan zitten. En jullie moetsen allemaal een dansje leren. Iets met tomaten.
En Kees had foto's gemaakt.

Weet je nog?
 

2
0
0
3
En vorig jaar? Had Anky een nieuw toestel! Hier een samenvatting !


Klik op de menu-knop sinterKlaas 1 of sinterKlaas 2voor de Sint-pagina.
Links-klik op de foto om hem te vergroten
Rechts-klik op de foto om hem op te slaan
Neem kontakt op met de fotograaf om hem na te bestellen of via e-mail te ontvangen
 


  digitaal  stateJournaal - eelsmaSint 2003 - januari 2004 © DL/I